K dnešnému dňu sme klientom ušetrili   25 432 70297 818 0851956361704
 
   
 

Analýza úspory a návratnosti investície

Analýza úspor a návratnosť investície je smerodajná a rozhodujúca pri rozhodovaní každého zákazníka. Naše zariadenia po dohode so zákazníkom zapojíme a vyskúšame v danej prevádzke. Zmeriame spotrebu pred a po zapojení, čím ponúkneme zákazníkovi veľmi presnú možnosť výpočtu návratnosti investície.

Firma ECO-ENERGY nepracuje s hypotetickým návrhom návratnosti, ale každý klient má možnosť presvedčiť sa o reálnej spotrebe a skutočnej návratnosti investície danej prevádzky.


 
  counter  
Technology by 3LOG